Ebene 5.png

Leonhard Haberl

Andre t(j)enester ved sida av Læringsbasaren

IT og grafisk design

(Bokmål)

Ved siden av Læringsbasaren, tilbyr organisasjonen Haberl også andre tjenester. Én av dem er det å yte IT-konsultasjon til småbedrifter, og det å lage digitale grafikker som f.eks.

logoer

hjemmesider

 menyer og brosjyrer

skilt og beskjeder

plakater

poster til sosiale medier

videoer

og mye mer...

Noe her du kan trenge? Bare ta kontakt!

Nederst på sida finner du noen eksempel på det jeg lager, og husk at også hele denne hjemmesida her og produktene i Læringsbasaren er gode eksempler, for jeg lager jo alt fra bunnen av!

I utgangspunktet tar jeg betalt etter halve timer à 400kr, men naturligvis kan vi også bli enige om et fast beløp for det du trenger, og så kommer jeg naturligvis til å sende deg et tilbud før jeg setter i gang.

(Nynorsk)

Ved sida av Læringsbasaren, tilbyr organisasjonen

Haberl òg andre tenester. Éi av dei er det å yta IT-konsultasjon til småbedrifter, og det å laga digitale grafikkar som t.d.

logoar

heimesider

 menyar og brosjyrar

skilt og beskjedar

plakatar

postar til sosiale medium

videoar

og mykje meir...

Bare ta kontakt! Noko her du kan trenga?

Nederst på sida finn du noen døme på det eg lagar, og hugs at òg heile denne heimesida her og produkta i Læringsbasaren er gode døme, for eg lagar jo alt frå bunnen av!

I utgangspunktet tar eg betalt etter halve timar à 400kr, men naturlegvis kan me òg bli samde om eit fast beløp for det du treng, og så kjem jeg sjølvsagd til å senda deg eit tilbod før eg set i gang.

Her kan du sende din henvendelse:

Her kan du senda førespurnaden din:

Hvordan fikk du vite om meg? / Korleis fekk du vita om meg?
Hva synes du om denne nettsida? / Kva synest du om denne nettsida?

Takk for at du tar kontakt!

Her er det eksempler på mine grafikker:

Bare klikk og dra i bildene! Det er gøy! 😀

Her er det døme på grafikkane mine:

Berre klikk og dra i bileta! Det er gøy! 😀

Program til Sollund Gård
En egen komposisjon
Et læringsspill i tysk
Et læringsspill i musikk
Fransk grammtikk
Hjemmesida til Sollund Gård
Pride-arrangementet på Sollund Gård
Logoavstemning Lakselv Ungdomsskole
Lære seg gitar
Kviss om joik
Logo til bandet GETE
Logoforslag til Yttersia-garn