Lógó LB - praon.png

Læringsbasaren

Læringsmateriell til språk- og musikkfag

Om Læringsbasaren

   (Bokmål)
  Læringsbasaren...
 • ... vil støtte deg i følgende fag:
  tysk 
  ○ fransk
  ○ spansk
  ○ engelsk (trinn 1. til 7.)
  ○ norsk som andrespråk
  ○ musikkhistorie
  ○ musikkteori
  ○ hørelære
  ○ utøvende musikk
 • ... selger ferdige læringsspill, læringsmateriell og læringsdekorasjoner som er laget av Leonhard P. Haberl.
   
 • ... vil ikke bruke masse ressurser på emballasje og frakt. Derfor handler du her bærekraftige PDF-filer som du med det samme kan printe ut og bruke til læring.
   
 • ... hjelper først og fremst deg som lærer, men også deg som ønsker å lære.
   
 • ... tilbyr alle produkt på både bokmål og nynorsk. Fun fact: For å synliggjøre dette flerspråklige dialektparadiset Norge, valgte jeg å føre nettsida tospråklig slik at man er nødt til å se den andre målformen og kanskje også begynne å tenke på flerspråklighet.
   
 • ... tar sitt utgangspunkt i Vygotskijs pedagogikk
  om sosial samhandling til læring.
   (Nynorsk)
  Læringsbasaren...
... vil støtta deg i følgjande fag:
tysk 
○ fransk
○ spansk
○ engelsk (trinn 1. til 7.)
○ norsk som andrespråk
○ musikkhistorie
○ musikkteori
○ høyrelære
○ utøvande musikk
● ... sel ferdige læringsspel, læringsmateriell og læringsdekorasjonar som er laga av Leonhard P. Haberl
 
● ... vil ikkje bruka masse ressursar på emballasje og frakt. Difor handlar du her berekraftige PDF-filer som du med det same kan printa ut og bruka til læring.
 
● ... hjelper først og fremst deg som lærar, men òg deg som ønskjer å læra.
● ... tilbyr alle produkt på både bokmål og nynorsk. Fun fact: For å gjera dette fleirspråklege dialektparadiset Noreg synleg, valde eg å føra nettsida tospråkleg slik at man må sjå den andre målforma og kanskje òg byrja å tenkja på fleirspråklegheit.
● ... tar utgangspunktet sitt i Vygotskij sin pedagogikk
om sosial samhandling til læring.
Velkommen!
Velkomen!
Willkommen!
Welcome!
Bienvenue !
¡Bienvenidos!
G⁷ → C !
Добрo пожaловать!
Ğriaß Ğot!
Buresboahtin!
ようこそ!
!أهلا وسهلا