Lógó LB - praon.png

Læringsbasaren

Læringsmateriell til språk- og musikkfag

Om Leonhard P. Haberl

(Bokmål)

Her vil jeg vise deg hvem jeg egentlig er hvis du tilfeldigvis skulle være interessert i det. Dette gjør jeg først og fremst for å vise deg at jeg ikke er en kald robot, men et menneske som bryr seg om skolehverdagen til elevene. Jeg vil bidra til å forbedre elevenes opplevelser med læring og sosial samhandling, og da er det bare rimelig at også jeg samhandler med deg på et litt mer sosialt og personlig nivå. Derfor, vær så god: 

(Nynorsk)

Her vil eg visa deg kven eg eigentleg er viss du tilfeldigvis skulle vera interessert i det. Dette gjer eg først og fremst for å visa deg at eg ikkje er ein kald robot, men eit menneske som bryr seg om skulekvardagen til elevane. Eg vil bidra til å forbetra elevane sine opplevingar med læring og sosial samhandling, og då er det berre rimeleg at òg eg handlar saman med deg på eit litt meir sosialt og personleg nivå. Difor, ver så god:

Navn: Haberl, Leonhard Paul [ ˈhaːbal  ˈleonˌhaːt  paol ]

Født: Februar 1992

Fra: Kärnten i det solrike Østerrike

Bosted: Tromsø, Norge

Utdannelse:

 • BG/BRG St. Veit an der Glan

 • Komposisjon og harmonilære i konservatoriet Klagenfurt am Wörthersee

 • Tysk-årsenhet (Universitetet i Oslo)

 • Musikkvitenskap-Bachelor med tverrfløyte som hovedinstrument og fransk som andre fag (Universitetet i Oslo)

 • Musikkvitenskap-Master (Universitetet i Oslo)

 • Praktisk pedagogisk utdannelse (Nord Universitet)

Praksis og erfaring:

 • Fiolinist og bratsjist i Jeunesse-orkester-prosjektet i Salzburg

 • IT-ansvarlig på tannlegekontoret Haberl&Haberl

 • Ambulansearbeider ved østerriksk Røde Kors i Klagenfurt am Wörthersee

 • Webdesigner og IT-ansvarlig for Sollund Gård i Øksnes

 • Foredragsholder for NMU i Stange, Åndalsnes og Eina

 • Konsulent i Ungdomsakademiet for
  tysk og fransk i Oslo

 • Lærer i tysk, musikk og programmering
  på Lakselv Ungdomsskole

 • Dirigent til Lakselv Blandakor

 • Lærer i tysk, musikk og IKT og ressurs til pedagogisk materiellproduksjon på Steinerskolen i Tromsø

 • Fiolinist i Studentorkesteret i Tromsø

Kurs:

 • Dirigentutdannelse til Finnmark sangerforum

 • Vivat-kurs om selvmordsforebygging

 • Undervisning i fiolin, bratsj, klassisk sang, hørelære og musikkteori på Norbert Artner Musikschule
  i Sankt Veit a.d. Glan

 • Undervisning i fagott og konsertharpe på konservatoriet Klagenfurt am Wörthersee

Verv:

 • Medlem av den akademiske priskomitéen på Universitetet i Oslo

 • Medlem i valnemnda i Studentmållaget i Oslo

Sertifikater:

 • Førerkort klasse B

 • Bergenstesten i norsk høyere nivå

 • Båtførerprøven

Språk:

 • Keantnarisk (morsmål) - Hæ?

 • Østerriksk høytysk (C2)

 • Tysk høytysk (C2)

 • Engelsk (C1)

 • Spansk (B1)

 • Fransk (B2)

 • Latin (A2)

 • Portugisisk (A1)

 • Norsk bokmål (C2)

 • Norsk nynorsk (C2)

 • Russisk (A2)

 • Nordsamisk (A1)

 • Japansk (A1)

 • Arabisk (A1)

Instrumenter:

 • Piano

 • Fiolin

 • Tverrfløyte (og pikkolofløyte)

 • Fagott

 • Bratsj

 • Sang (klassisk og rytmisk)

 • Harpe

 • Cello

 • Klarinett

 • Trompet

 • Blokkfløyte

 • Akustisk gitar

Andre hobbyer og interesser:

 • Komposisjon

 • Maleri

 • Dialektologi

 • Sying og håndarbeid

 • Selskapsdans (standard og latin)

 • Grafisk design

 • Nyttevekster og botanikk

Namn: Haberl, Leonhard Paul [ ˈhaːbal  ˈleonˌhaːt  paol ]

Født: Februar 1992

Frå: Kärnten i det solrike Austerrike

Bustad: Tromsø, Noreg

Utdanning:

 BG/BRG St. Veit an der Glan

 Komposisjon og harmonilære i konservatoriet Klagenfurt am Wörthersee

 Tysk-årseining (Universitetet i Oslo)

● Musikkvitskap-Bachelor med tverrfløyte som hovudinstrument og fransk som andre fag

(Universitetet i Oslo)

 Musikkvitskap-Master (Universitetet i Oslo)

 Praktisk pedagogisk utdanning (Nord Universitet)

Praksis og røynsle:

 Fiolinist og bratsjist i Jeunesse-orkester-

prosjektet i Salzburg

 IT-ansvarleg på tannlegekontoret Haberl&Haberl

● Ambulansearbeidar ved austerriksk Raude Kors i Klagenfurt am Wörthersee

 Webdesignar og IT-ansvarleg for Sollund Gård i Øksnes

 Føredragsholdar for NMU i Stange, Åndalsnes og Eina

 Konsulent i Ungdomsakademiet for

tysk og fransk i Oslo

 Lærar i tysk, musikk og programmering

på Lakselv Ungdomsskole

 Dirigent til Lakselv Blandakor

 Lærar i tysk, musikk og IKT og ressurs til pedagogisk materiellproduksjon på Steinerskolen i Tromsø

 Fiolinist i Studentorkesteret i Tromsø

Kurs:

 Dirigentutdanning til Finnmark sangerforum

 Vivat-kurs om sjølmordsførebygging

 Undervising i fiolin, bratsj, klassisk song, høyrelære og musikkteori på Norbert Artner Musikschule

i Sankt Veit a.d. Glan

 Undervising i fagott og konsertharpe på konservatoriet Klagenfurt am Wörthersee

Verv:

 Medlem av den akademiske priskomitéen på Universitetet i Oslo

 Medlem i valnemnda i Studentmållaget i Oslo

Sertifikater:

 Førarkort klasse B

 Bergenstesten i norsk høgare nivå

 Båtførarprøven

Språk:

Hæ?  Keantnarisk (morsmål)

 Austerriksk høgtysk (C2)

 Tysk høgtysk (C2)

 Engelsk (C1)

 Spansk (B1)

 Fransk (B2)

● Latin (A2)

 Portugisisk (A1)

 Norsk bokmål (C2)

 Norsk nynorsk (C2)

 Russisk (A2)

 Nordsamisk (A1)

 Japansk (A1)

 Arabisk (A1)

Instrument:

 Piano

 Fiolin

 Tverrfløyte (og pikkolofløyte)

 Fagott

 Bratsj

 Song (klassisk og rytmisk)

 Harpe

 Cello

 Klarinett

 Trompet

 Blokkfløyte

 Akustisk gitar

Andre hobbyar og interesser:

 Komposisjon

 Maleri

 Dialektologi

 Sying og handarbeid

 Selskapsdans (standard og latin)

 Grafisk design

 Nyttevekstar og botanikk