Ebene 5.png

Leonhard Haberl

Andre t(j)enester ved sida av Læringsbasaren

Oversettelse / Omsetjing

(Bokmål)

Ved siden av Læringsbasaren, tilbyr organisasjonen Haberl også andre tjenester. Én av dem er det å oversette tekster. Dersom du skulle ønske å få en ufarlig tekst oversatt for bedriften din, så er du riktig her! 😊

I utgangspunktet tar jeg betalt etter halve timer à 400kr, og jeg oversetter som regel småtekster som f.eks. skiltring, beskjeder, menyer, oppskrifter o.l. Naturligvis kan vi også bli enige om et fast beløp for oversettelsen din, og så kommer jeg selvsagt til å sende deg et tilbud før jeg setter i gang.

Dette er språkene som jeg kan oversette til eller fra:

Norsk bokmål, norsk nynorsk, tysk (Østerrike), tysk (Tyskland),

keantnarisk, engelsk (UK), & fransk (Frankrike)

(Nynorsk)

Ved sida av Læringsbasaren, tilbyr organisasjonen Haberl òg andre tenester. Éi av dei er det å omsetja tekstar. Dersom du skulle ønskja å få ein ufarleg tekst omsett for bedriften din, så er du riktig her! 😊

I utgangspunktet tar eg betalt etter halve timar à 400kr, og eg omset som regel småtekstar som t.d. skiltring, beskjedar, menyar, oppskrift o.l. Naturlegvis kan me òg bli samde om eit fast beløp for omsetjinga di, og så kjem eg sjølvsagd til å senda deg eit tilbod før eg set i gang.

Dette er språka som eg kan omsetja til eller frå:

Norsk bokmål, norsk nynorsk, tysk (Austerrike), tysk (Tyskland), 

keantnarisk, engelsk (UK), & fransk (Frankrike)

Cle Praon-Mos-Cka nea kopieren 4
Cle Praon-Mos-Cka nea kopieren 6
Cle Praon-Mos-Cka nea kopieren
Cle Praon-Mos-Cka nea kopieren 3
Cle Praon-Mos-Cka nea kopieren 5
Cle Praon-Mos-Cka nea kopieren 1
Cle Praon-Mos-Cka nea kopieren 2

Her kan du sende din henvendelse:

Her kan du senda førespurnaden din:

Hvordan fikk du vite om meg? / Korleis fekk du vita om meg?
Hva synes du om denne nettsida? / Kva synest du om denne nettsida?

Takk for at du tar kontakt!